Review Sách Những Đứa Trẻ Không Có Ô

Có những đứa trẻ vừa sinh ra đã có ô che chắn, thành công đến dễ dàng vì luôn có sự bao bọc và hỗ trợ từ gia đình. Nhưng cũng có những đứa trẻ không được may mắn như thế, trên đầu không có ô thì phải học cách chạy thật nhanh để không bị ướt. Cuốn sách “Những đứa trẻ không có ô” sẽ tiếp thêm sức mạnh cho bạn chạm tay đến với thành công bằng sự nỗ lực phi thường.