Xứ Cát – Một Tương Lai Xa Xôi Của Loài Người

“Ta không được sợ hãi. Sợ hãi giết chết tâm trí. Sợ hãi là cái chết nhỏ mang đến sự phá hủy hoàn toàn. Ta sẽ đối mặt với nỗi sợ. Ta sẽ để nó đi khắp người ta và xuyên qua ta. Rồi khi nó đã đi qua, ta sẽ xoay con mắt bên trong để nhìn đường đi của nó. Ở những nơi nỗi sợ đi qua chẳng còn gì cả. Chỉ còn lại chính ta.” – Xứ cát

Hoàng Tử Bé – Mở Cửa Trái Tim Nhìn Thế Giới

“Hoàng tử bé” có nhân vật đại diện cho sự cởi mở, tâm hồn sâu rộng, phong phú
của những đứa trẻ, em luôn muốn tìm tòi và học hỏi những cái mới lạ bên ngoài hành
tinh của em. Hoàng tử bé sống trên tiểu tinh cầu B612. Cậu chăm sóc cho tiểu hành tinh
của mình hằng ngày, nhổ hết các cây bao báp định bám rễ, mọc lên tại đây. Những cái
rễ đó sẽ xói đục hành tinh và làm cho thế giới cậu đang sống bị xé rách ra.