Nghệ Thuật Từ Chối – Cách Nói Không Mà Vẫn Có Được Đồng Thuận

Nếu từ chối ai đó một cách thẳng thừng rằng “Không” hoặc “Tôi không rảnh” ngay lập tức thì quá sỗ sàng khiến cho người khác cảm thấy rất mất thiện cảm với bạn. Vậy làm thế nào để từ chối một cách khéo léo mà không làm mất lòng người khác? Mời bạn cùng đọc cuốn sách “Nghệ thuật từ chối – Cách nói không mà vẫn có được đồng thuận”